مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : فرهنگ اهل بیت(ع) از دیدگاه قرآن
پديدآورنده : عبدالصمد ساکی
ناشر : جهان رایانه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 644
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

فرهنگ اهل بیت(ع) از دیدگاه قرآن

کتاب، حاوی آن دسته از آیات قرآنی است که در باره امامان و اهل بیت(ع) نازل شده و یا از سوی آنها تفسیر شده است.

کتاب، حاوی آن دسته از آیات قرآنی است که در باره امامان و اهل بیت(ع) نازل شده و یا از سوی آنها تفسیر شده است. انگیزه مؤلف در نگارش آن، خوابنامه خود، و توجه معصومان به آن و فراهم آوردن کتابی جامع و برای تسهیل دستیابی به آیات نازل شده در شأن چهارده معصوم بوده است.

وی برای تدوین این اثر از سی تفسیر شیعی، بهره گرفته و برای اولین بار، فرهنگ اهل بیت را از دیدگاه قرآن، بر اساس آیات قرآن ـ و نه حروف ـ تهیه کرده است.

شیوه نویسنده بدین گونه است که ابتدا مطلب مورد نظر در هر آیه را نقل و سپس ترجمه آن را آورده و آن گاه ترجمه تفسیری را که از معصومان در باره آن رسیده، بدون هیچ تحلیل و اظهار نظری ذکر کرده و به مصادر آنها در پاورقی اشاره کرده است. البته، همه آنچه را که مؤلف به عنوان تفسیر از معصومان نقل کرده، تفسیر آیه ها نیستند و به مناسبتی در باره موضوعی ذکر شده اند.

در این اثر، آیه و یا آیاتی در باره مباحث پیش گفته، از تمامی سوره های قرآن، به ترتیب نظم کنونی قرآن آمده است. پایان بخش کتاب، ترجمه حدیث فضایل علی از زبان خود آن حضرت، برای ابوذر و سلمان است.