احادیث داستانی پذیرش توبه با هرمقدار گناه

رسول گرامی اسلام(ص) صرف انجام دادن کار نیکو و ترک کارهای بد را مایه ی بخشیده شدن گناهان گذشته خوانده است.

المعجم الکبیر عن عبد الرحمن بن جبیر عن أبی طویل شطب الممدود:

أنَّهُ أتی رَسولَ اللّهِ(ص) فَقالَ: أرَأَیتَ رَجُلاً عَمِلَ الذُّنوبَ کلَّها فَلَم یترُک مِنها شَیئا، وهُوَ فی ذلِک لَم یترُک حاجَةً ولا داجَةً إلاّ أتاها، فَهَل لَهُ مِن تَوبَةٍ؟ قالَ: فَهَل أسلَمتَ؟ قالَ: أمّا أنَا فَأَشهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَریک لَهُ، وأَنَّک رَسولُ اللّهِ.

قالَ: نَعَم، تَفعَلُ الخَیراتِ وتَترُک السَّیئاتِ، فَیجعَلُهُنَّ اللّهُ لَک خَیراتٍ کلَّهُنَّ. قالَ: وغَدَراتی وفَجَراتی؟ قالَ: نَعَم. قالَ: اللّهُ أکبَرُ، فَما زالَ یکبِّرُ حَتّی تَواری.[۱]

المعجم الکبیر: ـ به نقل از عبد الرحمان بن جبیر از ابو طویل شطب ممدود ـ:

[ابو طویل] روایت کرده که نزد پیامبر خدا(ص) رفت و گفت: مردی همه گناهان را مرتکب شده و چیزی از آنها را فروگذار نکرده است و به هر کاروانی که به حج می رفته یا از حج برمی گشته، دستبرد زده است[۲]. آیا برای چنین کسی، توبه ای هست؟ پیامبر(ص) فرمود: «آیا اسلام آورده ای؟». گفت: من گواهی می دهم که خدایی جز خدای یگانه و بی انباز نیست و تو، فرستاده خدا هستی.

پیامبر(ص) فرمود: «آری. کارهای نیک انجام می دهی و از کارهای بد، دست می شویی. در این صورت، خداوند همه آن کارها را برایت نیک می گرداند». گفت: خیانت ها و گناهانم را؟ فرمود: «آری». مرد گفت: اللّه اکبر! و همچنان تکبیر می گفت تا از نظر، ناپدید شد.


[۱]. المعجم الکبیر: ج ۷ ص ۳۱۴ ح ۷۲۳۵، تاریخ بغداد: ج ۳ ص ۳۵۲ الرقم ۱۴۵۴، تفسیر القرطبی:ج ۱۳ ص ۷۸، تفسیر الثعلبی: ج ۷ ص ۱۵۱، الإصابة: ج ۳ ص ۲۸۲ الرقم ۳۹۳۰ کلّها نحوه، کنزالعمّال: ج ۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴۹۱، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۱۷، ص ۵۴۰.

[۲]. در متن عربی، این تعبیر آمده است: «لم یترک حاجة ولا داجة إلاّ أتاها» ترجمه این عبارت، می تواند همان باشد که آمد و می تواند چنین باشد که: «تمامی نیازهای خود را، هرچند از راه خلاف، برآورده می ساخت».