احادیث داستانی حقوق زن و شوهر بر یکدیگر

حقوق متقابل زن و شوهر در این حدیث باین شده است.

مکارم الأخلاق:

قالَت خَولَةُ لِرَسولِ اللّهِ(ص): إنّی أتَعَطَّرُ لِزَوجی کأَنّی عَروسٌ اُزَفُّ إلَیهِ فَآتیهِ فی لِحافِهِ فَیوَلّی عَنّی، ثُمَّ آتیهِ مِن قِبَلِ وَجهِهِ فَیوَلّی عَنّی، فَأَراهُ قَد أبغَضَنی یا رَسولَ اللّهِ، فَماذا تَأمُرُنی؟

قالَ: اِتَّقِی اللّهَ وأطیعی زَوجَک. قالَت: فَما حَقّی عَلَیهِ؟

قالَ: حَقُّک عَلَیهِ أن یطعِمَک مِمّا یأکلُ، ویکسوک مِمّا یلبَسُ، ولایلطِمُ ولا یصیحُ فی وَجهِک. قالَت: فَما حَقُّهُ عَلَی؟

قالَ: حَقُّهُ عَلَیک أن لا تَخرجی مِن بَیتِهِ إلّا بِإِذنِهِ، ولا تَصومی تَطَوُّعا إلّا بِإِذنِهِ، ولا تَتَصَدَّقی مِن بَیتِهِ إلّا بِإِذنِهِ، وإن دَعاک عَلی ظَهرِ قَتَبٍ تُجیبیهِ.[۱]

مکارم الأخلاق:

خَوله به پیامبر خدا(ص) گفت: من، خود را برای شوهرم همانند عروسی که به خانه اش می برند، معطّر می سازم و به بسترش می روم؛ ولی او به من پشت می کند. آن گاه به مقابل او می روم؛ ولی باز هم به من پشت می کند، به طوری که فکر می کنم از من نفرت دارد. ای پیامبر خدا! می فرمایید چه کنم؟

پیامبر(ص) فرمود: «پروامندی از خداوند، در پیش گیر و از شوهرت اطاعت کن».

خوله گفت: پس حقّ من بر او چیست؟

فرمود: «حقّ تو بر او، این است که از آنچه خودش می خورَد و می پوشد، به تو نیز بخورانَد و بپوشاند، و به روی تو سیلی نزند و فریاد نکشد».

خوله گفت: و حقّ او بر من چیست؟

فرمود: «حقّ او بر تو، این است که از خانه اش جز با اجازه او بیرون نروی، و جز با اجازه او روزه مستحبّی نگیری، و از [اموال] خانه اش جز با اجازه او صدقه ندهی، و اگر [حتّی] بر پشت پالان [چهارپا] سوار بودی و تو را خواست، اجابتش کنی».


[۱]. مکارم الأخلاق: ج ۱ ص ۴۶۹ ح ۱۶۰۵، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۳ ص ۵۰۸.