عنوان کتاب : الوجیزة فی الدرایة والفوائد الرجالیة
زمان پدیدآورنده: قرن 14ق
تعداد صفحه : 58
قطع : جیبی
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الوجیزة فی الدرایة والفوائد الرجالیة

این رساله، مشتمل بر مباحثی در علم درایه و فواید رجالی است. مؤلّف در متن کتاب، این مباحث را طرح و تبیین نموده است:

تعریف علم رجال و درایه؛

موضوع و وجه نیاز به آنها؛

اقسام حدیث؛

اقسام تحمّل حدیث؛

شرایط قبول خبر واحد؛

الفاظ مدح و ذم؛

اصول اربعمئه و جوامع حدیثی شیعه؛

اصحاب اجماع؛

کنیه ائمه(ع).

مؤلّف در نهایت، فواید متفرّقه ای در علم درایه به این وجیزه اضافه نموده است که عبارت اند از: توضیح بعضی از کنیه ها، القاب و انساب، و بیان اسامی مؤلّفان بعضی از کتاب های فقهی.

کتاب، مشتمل بر حاشیه هایی از مؤلّف است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۲۵، ص ۵۰، ش ۲۵۴)، این کتاب را با عنوان ذکر شده و نیز با عنوان رجال المیرزا عبد الرزاق (ج ۱۰، ص ۱۲۵) فهرست نموده است.