عنوان کتاب : کتاب علی(ع)
پديدآورنده : جعفر شهری
محل نشر : تهران
ناشر : معین
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 340
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

کتاب علی(ع)

این اثر، بررسی نهج البلاغه و شأن صدور سخنان حضرت علی(ع) به ترتیب دوران زمامداری آن حضرت است. انگیزه گردآورنده کتاب، معرفی شخصیت امام علی(ع) در پرتو کلمات آن حضرت در دوران زمامداری و میدان های مبارزه و جنگ است. نویسنده به سبک داستانی و ضمن بهره گیری از ادبیات کهن فارسی با استناد به نهج البلاغه، دوران زمامداری علی(ع) را در سه جنگ جمل، صفین و نهروان تقسیم و کتاب خود را بر اساس این سه بخش تنظیم کرده و در بخش پایانی، از عظمت و شخصیت علی(ع) سخن گفته است.

در بخش نخست و یا شکل گیری جنگ جمل، نویسنده همراه با اتفاقات این نبرد به بررسی سی خطبه و نامه از حضرت امیر(ع) پرداخته که موضوع آنها پیشگیری از جنگ، بازگویی عهدهای فراموش شده و نامه های آن حضرت به عایشه، طلحه و زبیر است و سرانجام، شکست سپاه جمل، و نابودی آن گزارش شده است.

در بخش دوم، چگونگی شکل گیری جنگ صفین و نامه های امام علی به معاویه، حرکت سپاه علی(ع) به رزمگاه صفین و واقعه جنگ و سپس پذیرش حکمیت بررسی شده است.

بخش سوم، به بررسی سخنان امام علی(ع) هنگام شروع فتنه خوارج در شهرها پرداخته شده که امام در ضمن اداره امور، با اعزام کارگزاران خود، به رویارویی با توطئه های آنان بر خاسته بود. بررسی خطبه های آن حضرت و سرکوب هسته مرکزی توطئه، از جمله این سخنان علی(ع) است.

نویسنده در ضمن، به بررسی برخی از مسائل جانبی، از جمله شهادت علی(ع)، لقب ها، همسران، کنیزان، فرزندان، خادمان، معجزه ها و دشمنان آن حضرت پرداخته و در بخش پایانی، پاره ای از قضاوت ها و کرامت های امام علی(ع) و شماری از کلمات آمده است.