مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : ویژگی های اخلاقی در شخصیت امام علی(ع)
پديدآورنده : سید هادی مدرسی
مترجم : محمد صادق پارسا
محل نشر : تهران
ناشر : محبان الحسین
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1381ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 584
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

ویژگی های اخلاقی در شخصیت امام علی(ع)

این اثر بر اساس ضرورت و نیاز عصر ما به امام علی(ع)، جهت ارائه الگوی برتر برای انسان ها به رشته نگارش در آمده است.

اثر حاضر، ترسیم ابعادی از زندگی و شخصیت امام علی(ع) است. این اثر بر اساس ضرورت و نیاز عصر ما به امام علی(ع)، جهت ارائه الگوی برتر برای انسان ها به رشته نگارش در آمده است. نویسنده، در این کتاب، زندگی و سیره امام علی(ع) را از چند زاویه بررسی کرده است: علی در مقام یک پیرو؛ تصویر زندگی علی در مقام یک مخالف و علی در جایگاه یک حاکم و زمامدار.

مؤلف کوشیده پیش از ذکر مواضع و عملکرد علی(ع) پیرامون هر موضوع، بیشتر از منابع دست اول و اقوال خود آن حضرت بهره برده و دیدگاه او را از لابه لای سخنانش تبیین نماید.

کتاب در پنج بخش تنظیم شده است. نویسنده در بخش اول، با عنوان «اخلاقیات مؤمن» مباحثی مانند: تقوا، اخلاص، زهد، شجاعت، ایثار و فداکاری را به بحث گذاشته است.

در بخش دوم، با عنوان «اخلاقیات مخالف» عملکرد و دیدگاه های امام علی را در ارتباط با حوادثی که پس از رحلت پیامبر(ص) رخ داده، به عنوان چهره مخالف بررسی کرده است. وی در بخش سوم، شیوه زمامداری امام علی را درباره مسائلی مانند حاکمیت مردم، آزادی عقیده، پایبندی به عدالت، حقوق متقابل، با عنوان «اخلاقیات زمامدار» بررسی کرده است.

بخش چهارم، مربوط به اسناد و مدارکی است که درباره مقام و فضایل امام علی در منابع حدیثی و تاریخی آمده و امام را از زبان وحی، پیامبر و علما معرفی کرده است.

در بخش پنجم که پایان بخش کتاب است، آیین زمامداری، دعا و نیایش، اندرزهای پیامبر به امام و آخرین وصیت امام، نقش بسته است.