مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الروضة البهیة فی الاجازة الشفیعیة
زمان پدیدآورنده: م 1280 ق
محل نشر : قم
ناشر : مؤسسة تراث الشیعة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 462
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الروضة البهیة فی الاجازة الشفیعیة

اجازه روایی مفصل مربوط به قرن 13 ق

عالم فقیه سید محمد شفیع جاپلقی در سال ۱۲۷۸ق ـ دو سال پیش از وفات ـ اجازه ای مفصل برای دو فرزندش علی اکبر و علی اصغر نوشته که ارزش حدیثی و تاریخی دارد. در خور ذکر است که بخش عمده ی این اجازه از کتاب لؤلؤة البحرین نوشته ی شیخ یوسف بحرانی گرفته شده است.

در چاپ لؤلؤة البحرین لغزش هایی بوده که در نوشته ی جاپلقی راه یافته بوده و محقق این کتاب، در مقام برطرف ساختن آنها برآمده است. همچنین شرح حال مجیزین و مجازین را به کتاب افزوده و در پایان فهارس فنی را آورده است: آیات، احادیث، اشعار، اعلام، کتاب ها، مکان ها، نام کسانی که شرح حالشان آمده، منابع تحقیق، موضوعات.

محقق کتاب در مقدمه، علاوه بر کاری که جهت احیاء این اجازه انجام داده، شرح حال مجیز را بیان کرده است.