مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : محدّثات شیعه
پديدآورنده : نهله غروی نایینی‏
محل نشر : تهران
ناشر : دانشگاه تربیت مدرس
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1375ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 375
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

محدّثات شیعه

شامل معرّفی حضرت زهرا علیهاالسلام و زنان راوی از معصومان(ع) و بعد از ایشان، زنان راوی از بزرگان و مشایخ حدیث است.

این کتاب، شامل معرّفی حضرت زهرا علیهاالسلام و زنان راوی از معصومان(ع) و بعد از ایشان، زنان راوی از بزرگان و مشایخ حدیث است.

زنان محدّث متأخّر و معاصر، با توجّه به اجازه ای که از استادشان در تعلّم و تدریس داشته اند، نام آنها در زمره محدّثان ذکر شده است.

اسامی بر اساس نام مشهور این بانوان در کتاب ها و به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و به جهت احترام به حضرت زهرا علیهاالسلام، نام آن بزرگوار با استفاده از لقب «امّ أبیها» آغازگر این اسامی است.

در ذیل نام هر یک از این بانوان، علاوه بر شرح حال، راوی و مروی عنه آنها آورده شده است و در آخر، احادیثی که از هر راوی نقل شده، ذکر شده است.

در ذیل هر شرح حال، نشانی مصادر مورد مراجعه، مشخّص شده اند.