مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : علم درایه، رجال و تراجم
پديدآورنده : مرتضی قاسمی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : کاشان
ناشر : محتشم
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1380ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 150
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

علم درایه، رجال و تراجم

تقریرات درس آیت اللّه سید موسی شبیری زنجانی

این کتاب، مطالب درس رجال آیة اللّه سید موسی شبیری زنجانی است که از نوار پیاده شده و بدون هیچ گونه تصرّف یا تنظیم خاصّی به عنوان تقریر، ارائه شده و مشتمل بر مطالب ذیل است: تفاوت علم رجال با علم درایه و تراجم (شرح حال نگاری)، فایده علم رجال، ادلّه محدّث نوری برای اثبات اعتبار روایات الکافی، اشکال های مطرح شده بر صحّت روایات الکافی، اصحاب اجماع، موارد نقل از ضعاف، ابن غضایری و کتاب رجالی وی.