عنوان کتاب : ملخّص المقال فی أسماء الموثقین و المتعمدین من الرجال
پديدآورنده : عباس محمودی دشتی
محل نشر : قم
ناشر : مولف
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1420ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 320
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

ملخّص المقال فی أسماء الموثقین و المتعمدین من الرجال

این کتاب، مشتمل بر فهرست اسامی راویان موثّق و معتمد است که بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده و بالغ بر ۱۹۵۰ مورد است.

مؤلف، پس از آوردن نام هر راوی، لفظی که دلالت بر مدح و توثیق وی می نماید، به همراه نام مصدر مورد مراجعه، با ذکر نشانی مشخّص کرده است و در نهایت، یازده فایده رجالی را متذکر شده است.