مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : بحوث فی فقه الرجال
ناشر : مؤسسة العروة الوثقی
تاریخ انتشار : 1414ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 222
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

بحوث فی فقه الرجال

تقریر درس سید علی علاّمه فانی.

تقریر درس سید علی علاّمه فانی.

این کتاب، در بردارنده مباحث زیر است:

مقدمه مؤلّف، شامل تاریخ، ماهیت و اهمیت علم رجال، تعبّد به قول رجالی، و جعل و وضع در طریق احادیث است.

متن کتاب، مشتمل بر هشت باب است که عبارت اند از:

باب اوّل، اصالت عدالت و وثاقت؛

باب دوم، مراتب توثیق و تضعیف؛

باب سوم، ارزش توثیقات بزرگان علم رجال و درایه؛

باب چهارم، بررسی ادّعای وثاقت راویان تعدادی از کتب روایی؛

باب پنجم، وثاقت اشخاصی که یکی از اصحاب اجماع از آنها روایت نقل کرده اند؛

باب ششم، تقدّم و تأخّر جرح بر تعدیل؛

باب هفتم، صحّت و قطعیت صادر شدن کتب اربعه؛

باب هشتم، اموری که ادّعا شده است دلالت بر وثاقت می نمایند.

خاتمه، در احوال پنج نفر از راویان حدیث است.

در مقدّمه، مقدّمه نگار در مورد زندگی و آثار مؤلّف، بحث کرده است.