تاريخ : شنبه 1398/3/25
کد خبر: 68839

کتاب شرح «الاعتقادات» منتشر شد

کتاب «الاعتقادات» اثر شیخ صدوق بوده که مشتمل بر ۴۵ باب است و اخیرا حجت‌الاسلام محمد بیابانی‌اسکویی آن را شرح و تفسیر کرده است.

به گزارش ایکنا؛ کتاب «الاعتقادات» اثر شیخ صدوق است که در این کتاب به تبیین عقاید شیعه امامیه پرداخته و تمام مباحث ارائه شده را به آیات قرآن کریم و احادیث صحیح اهل بیت(ع) مستند کرده است.
«الاعتقادات» مشتمل بر ۴۵ باب است و در هر باب به موضوعات مستقلی پیرامون مهمترین آموزه‌های اعتقادی شیعه امامیه پرداخته شده است. این موضوعات از اعتقادات امامیه در توحید شروع می‌شود. باب دوم نیز پیرامون صفات خدای تعالی است، اعتقاد شیعه درباره تکلیف، افعال بندگان و نفی جبر و تفویض در ابواب سوم تا پنجم تبیین شده است. در ابواب ششم و هفتم نیز به اعتقاد درباره اراده و مشیت و قضا و قدر پرداخته شده است.
ابواب بعدی نیز به ترتیب به موضوعاتی از قبیل: فطرت و هدایت، استطاعت، بداء، نهی از جدل و مراء درباره خدا و دین خدا، لوح و قلم، کرسی، عرش، نفوس و ارواح، مرگ، سوال قبر، رجعت، برانگیخته شدن بعد از مرگ(معاد)، حوض، شفاعت، وعد و عید، نوشته شدن اعمال هر انسان، عدل، اعراف، صراط، عقبات محشر، حساب و میزان، بهشت و جهنم، کیفیت نزول وحی، نزول قرآن در شب قدر، قرآن، عدم تحریف قرآن، پیامبران و رسولان و حجت‌های خدا، تعداد پیامبران و اوصیاء، عصمت، نفی غلو و تفویض، اعتقاد درباره ظالمان(برائت)، تقیّه، پدران پیامبر اکرم(ص)، سادات، احادیث مجمل و احادیث تفسیری، حظر و اباحه، روایات مربوط به طب و احادیث متعارض پرداخته شده است.
از آنجا که شیخ صدوق اعتقادات امامیه را به صورت اجمالی بیان کرده است، لذا حجت‌الاسلام و المسلمین محمد بیابانی‌اسکویی به شرح این مجموعه ارزشمند پرداخته است و در ذیل هر موضوع نکاتی را مطرح کرده است. شرح کتاب اعتقادات صدوق شامل متن، ترجمه و شرح است، بدین ترتیب که در هر باب، متن به صورت قطعه‌قطعه آمده و ترجمه شده و سپس وی به شرح آن قطعه پرداخته است.
شرح حجت‌الاسلام و المسلمین بیابانی‌اسکویی، مشتمل بر تحقیقاتی است که در موضوعاتی همچون توحید و اسماء و صفات، اراده و مشیت، قضا و قدر، فطرت و هدایت و بدا نمود بیشتری دارد. همچنین در باب نفوس و ارواح و ابواب مربوط به مرگ،، قبر، رجعت و قیامت نیز به طور مبسوط بحث شده است.
شارح بر مبنای توحید فطری و با تأکید بر سلطنت مطلق خداوند و عبد مملوک بودن خلق و ضرورت مراجعه مومنان به حجت‌های الهی برای نیل به معارف دینی و وظایف بندگی به تبیین آموزه‌های اعتقادی پرداخته است.
همه نکات یاد شده حاکی از آن است که شرح کتاب اعتقادات صدوق را می‌توان در زمره بهترین آثار معارفی در حوزه اعتقادات شیعی دانست و اهل دانش و طالبان معارف اهل بیت(ع) را به مطالعه دقیق و بهره‌گیری از آن ترغیب و توصیه کرد.
این اثر در اردیبهشت‌ماه سال جاری، توسط مؤسسه فرهنگی نبأ در ۳۹۵ صفحه و در قطع وزیری و جلد سخت و با قیمت ۳۰۰۰۰۰ ریال منتشر شده است و علاقه‌مندان برای دریافت می‌توانند با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۴۴۸۳ حاصل کنند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :