مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : دلیل معجم رجال الحدیث
پديدآورنده : محمد سعید طریحی
محل نشر : قم
ناشر : مرکز نشر آثار شیعه
تعداد صفحه : 704
جستجو در Lib.ir

دلیل معجم رجال الحدیث

فهرست اسامی رجال حدیث موجود در کتاب معجم رجال الحدیث و بر اساس ترتیب این اسامی از جلد اوّل تا جلد بیست و سوم

مقدّمه مؤلّف در زندگی نامه مرحوم سید ابوالقاسم موسوی خویی و بررسی شیوه و فواید حاصل از کتاب معجم رجال الحدیث اوست.

متن کتاب، شامل فهرست اسامی رجال حدیث موجود در کتاب معجم رجال الحدیث و بر اساس ترتیب این اسامی از جلد اوّل تا جلد بیست و سوم است، به این ترتیب که علاوه بر ذکر نام راوی، شماره جلد و شماره صفحه ای که این راوی را مورد بحث قرار داده، بیان شده است.