مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : الواقفیة دراسة تحلیلیة
پديدآورنده : ریاض محمد حبیب ناصری
محل نشر : مشهد
ناشر : المؤتمر العالمی للامام الرضا(ع)
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1409
تعداد جلد : 2
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الواقفیة دراسة تحلیلیة

کتاب در صدد آن است که با ارائه مباحثی، جایگاه «واقفه» در اسناد احادیث را مشخّص نماید.

مؤلّف کتاب در صدد آن است که با ارائه مباحثی، جایگاه «واقفه» در اسناد احادیث را مشخّص نماید.

کتاب، در ده فصل تنظیم شده است. در فصل اوّل تا نهم، مباحث ذیل مطرح شده اند:

مراد از واقفه و اقسام آنها؛

واقفه در تاریخ اسلام؛

اسباب وقف؛

اقوال ائمه(ع) و روش برخورد مسلمانان با واقفه؛

روایات واقفه؛

وکلای واقفه؛

واقفه در کتاب های رجالی شیعه.

فصل دهم کتاب، در پنج قسمت تنظیم شده است که عبارت اند از:

اسامی واقفیانی که وقف آنها ثابت شده است و سپس رجوع کرده اند؛

اسامی واقفیانی که وقف آنها ثابت شده، امّا رجوع از وقف آنها ثابت نشده است؛

اسامی راویانی که در واقفی بودن آنها اشتباه شده است؛

اسامی جمعی از واقفیان که وقف آنها اثبات نشده است؛

اسامی راویانی که متّهم بر وقف شده اند.

در مورد اسامی هر یک از واقفه، شرح حال، اقوال ائمه(ع) و علمای علم رجال، به انضمام بررسی و تحقیق مؤلّف، آورده شده است.

در آخر کتاب، فهرست های مفصّلی از کتاب، ارائه شده است.