روش مقابله با جدایی‌طلبان در نهج‌البلاغه با محوریت رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات معاویه

نشریه : پژوهش‌نامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : سعید جلیلیان

سال 1397 / شماره پیاپی 23 / صفحه 39-58

چکیده :

امام علی(ع) در طول دوران حاکمیت خود بر جامعه اسلامی با سه گروه اصحاب جمل، قاسطین و خوارج با مرام فکری و خواسته­‌های سیاسی متفاوت مقابله کردند. در این میان تقابل امام علی(ع) با معاویه و اصحاب او با توجه به خواسته­ استقلال شام از حکومت امام علی(ع) نوعی جدایی‌طلبی محسوب می­شود. به همین منظور این سؤال مطرح می‌گردد که روش مقابله با جدایی‌طلبان با توجه به رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات جدایی‌طلبی معاویه چگونه است؟ از سوی دیگر بخش زیادی از نهج‌البلاغه به موضوع معاویه اختصاص یافته است و به فراخور حرکت معاویه در راستای جدایی‌طلبی، امام(ع) با او و اصحابش برخورد کردند که می‌توان اصول تقابل با جدایی‌طلبان را استنباط کرد. به همین منظور این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی روش مقابله با جدایی‌طلبان را براساس مقابله امام(ع) با معاویه مورد بررسی قرار دهد. در نهایت شیوه‌های مقابله امام علی(ع) با آنها از قبیل مقابله با تبلیغات گسترده، پاسخ محکم و صریح به درخواست‌ها و دستاویزها و روشنگری در مورد آن­ها، مذاکره و مکاتبه و جنگ به‌عنوان آخرین راه‌کار مورد تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌های مقاله :امام علی(ع)؛ جدایی‌طلبان؛ معاویه؛ نهج‌البلاغه