بررسی روایت « لَن یُفلِح قَومٌ ولَّوا أَمرهم إمرأة»

نشریه : حديث و انديشه

نویسنده : پديدآورنده : نانسی ساکی
پديدآورنده : قاسم بستانی

سال 1397 / شماره پیاپی 25 / صفحه 100-118

چکیده :

موضوع ولایت امری زنان (در معنای کلی آن) در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مانند زمامداری، قضاوت و... از جمله موضوعات روز است و برخی به اثبات و جواز آن و برخی به نفی و انکار آن می‌پردازند و در این راه به دلایل شرعی و عقلی تمسّک می‌جویند. از جمله دلایل منکران این ولایت، برخی روایات موجود است.
در این نوشتار، بدون ورود به اثبات یا نفی این ولایت و بررسی دلایل اثبات و نفی آن، صرفاً به صورت موردی و به روش کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل داده‌ها، به بررسی یکی از دلایل موجود پرداخته شده، که معمولاً منکران ولایت زنان به آن استناد می‌کنند؛ یعنی حدیث «لَن یُفلِحَ قَومٌ ولَّوا أَمرهم إمرأة». صرف نظر از این که دیگر دلایل صحیح هستند یا خیر؟ یا اصل ولایت زنان جایز است یا نه؟ لازم به ذکر است که نفی یکی از دلایل این موضوع، به معنای نفی اصل نیست

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث، زنان، جعل، و لایت، لن یفلح .