مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تصحیح تراثنا الرجالی مع التعریف بالمجهولین من رواته
پديدآورنده : محمد علی نجار
محل نشر : قم
ناشر : دارالهجره
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1410 ق
تعداد صفحه : 628
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تصحیح تراثنا الرجالی مع التعریف بالمجهولین من رواته

اشتباه ها در اسناد احادیث بیان شده است.

در طول تاریخ تدوینِ کتاب های حدیثی و رجالی در دوران های مختلف، شکل های متفاوتی از اشتباه، مانند: انقطاع در سند، سِقط، زیاده، تحریف، تداخل اسامی، جهل نسبت به پدر راوی، و جهل به شهرت و... در اسناد احادیث، وارد شده است. مؤلّف کتاب، ضمن بیان این اشتباه ها، تا حدودی قائل به تفکیک در نوع آنها در دوران های مختلف تألیف این کتاب ها شده است، به طوری که نوع اشتباه در اسناد را در دو دوره کلّی با عنوان «الشوائب الجدیدة» و «الشوائب القدیمة»، تقسیم نموده و بیان داشته است که اشتباه های جدید، از قرن دهم هجری به بعد در اسناد روایات وارد شده اند، به این ترتیب که به مرور زمان، در تألیف کتاب های جدید، اشتباه هایی در بیان اسناد موجود در کتاب های حدیثی و رجالی به صورت تصحیف، تحریف، تداخل، سقط، انقطاع و... ایجاد شده است.

در متن کتاب، از جلد اوّل، نود مورد از اشکالاتی که شامل تصحیف و اشتباه یک راوی به راوی دیگر است، مشخّص شده اند، به همراه بیان خودِ اشتباه و نشانی کامل مصدری که اشتباه در آن واقع شده است.

سپس نشانی کامل مصدری که شکل صحیح از سند را در بر دارد و نیز دیدگاه مؤلّف، بیان شده است.

شایان ذکر است که مشخّصات ذکر شده، تنها شامل جلد اوّل از این کتاب است و جلدهای دیگر، در دسترس نبودند.