ویژگی‌های خروج سفیانی در روایات الغیبه و الفتن

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : سید حیدر طباطبائی حکیم
پديدآورنده : محمد قاسم

سال 1397 / شماره پیاپی 8 / صفحه 7-26

چکیده :

یکی از مباحث مهم در بحث مهدویت و ظهور قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نشانه‌های ظهور است و همچنین یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ظهور خروج سفیانی است. سفیانی، نام مردی جنایتکار است که از شام قیام می‌کند و لشکرهایی برای کشتن شیعیان به مدینه و کوفه می‌فرستد. نوشتار حاضر در پی مقایسه بین دو کتاب الغیبه نعمانی و الفتن نعیم ابن حماد که قدیمی‌ترین منبع شیعه و اهل تسنن می‌باشد، او معارف مشترک بین این دو منبع و اختصاصی هر کدام در مورد ویژگی‌های سفیانی و کیفیت خروج او را به صورت تطبیقی استخراج نموده است.

کلیدواژه‌های مقاله :سفیانی؛ الغیبه؛ الفتن؛ نعمانی؛ نعیم ابن حماد؛ علائم ظهور