روش‌های شناختی در تربیت اصلاحی از دیدگاه احادیث

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : محمد امینی

سال 1397 / شماره پیاپی 9 / صفحه 101-138

چکیده :

یکی از ابعاد تربیت، جنبه اصلاحی آن است که مربی برای اصلاح و تغییر در صفات و رفتار ناپسند متربّی در ساحت‌های اجتماعی، عبادی، اعتقادی و سیاسی متربّی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد، اما این تلاش‌های تربیتی در عرصه اصلاح روش‌‌های مربوط به خود را می‌طلبد که در زمینه شناختی، عاطفی، و رفتاری قابل بررسی می‌باشند، این پژوهش با مطالعه و بررسی تبیینی احادیث پیامبر اکرم و اهل بیت در منابع روایی امامیه، روش‌هایی را مانند: تفهیم خطا، حکمت‌آموزی و برهان، ارجاع به فطرت، جهل‌زدایی، دعوت به تفکر و تعقل، تمثیل و تشبیه، تصویرسازی، تغییر باورهای غلط وخرافه‌زدایی که در زمینه اصلاح شناخت و نگرش به کار گرفته می‌شوند از بین آموزه‌های روایی پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام استخراج نموده است.
این پژوهش با مطالعه و بررسی تبیینی احادیث پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام در منابع روایی امامیه، روش‌هایی را مانند: تفهیم خطا، در منابع روایی امامیه، روش‌هایی را مانند: تفهیم خطا، حکمت‌آموزی و برهان، ارجاع به فطرت، جهل‌زدایی، دعوت به تفکر و تعقل، تمثیل و تشبیه، تصویرسازی، تغییر باورهای غلط وخرافه‌زدایی که در زمینه اصلاح شناخت و نگرش به کار گرفته می‌شوند از بین آموزه‌های روایی پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام استخراج نموده است.

کلیدواژه‌های مقاله :روش؛ تربیت؛ تربیت اصلاحی؛ روش‌های شناختی