بررسی سندی حدیث نبوی عصمت اهل‌بیت علیهم السلام در منابع روایی اهل‌سنت

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : غلامحسین زینلی

سال 1397 / شماره پیاپی 9 / صفحه 69-100

چکیده :

در احادیث بر جای مانده از رسول خدا صلّی الله علیه و آله، روایاتی وجود دارد که در آن از عصمت پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام بزرگوار آن حضرت سخن به میان آمده است.
یکی از این روایات، حدیث «. . . أنا و أهل بیتی مطهرون من الذنوب» است که آن را محدثان اهل‌سنت از رسول خدا نقل کرده، و در آثار روایی، تفسیری و تاریخی خود ثبت کرده‌اند.
این حدیث که بر عصمت پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام از همه گناهان دلالت دارد، از سند قابل قبولی برخوردار است. رجال سند حدیث عبارتند از: یعقوب بن سفیان فسوی فارسی، یحیی بن عبدالحمید حمانی، قیس بن ربیع اسدی کوفی، سلیمان بن مهران اعمش، عبایة بن ربعی اسدی کوفی و عبدالله بن عباس، که حدیث را از رسول خدا نقل کرده است. از رجال سند حدیث یک نفر متهم به غلوّ شده، لکن ادعای غلوّ درباره او ثابت نیست، و بر فرض ثبوت، غلوّ مانع وثاقت نیست. لذا رجال سند حدیث همگی موثق، و حدیث مورد نظر بدون ایراد است.

کلیدواژه‌های مقاله :پیامبر اسلام؛ عصمت؛ اهل‌بیت؛ حدیث نبوی؛ سند حدیث