نقش انقلاب اسلامی در گسترش حدیث پژوهشی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : فرهاد عباسی

سال 1397 / شماره پیاپی 9 / صفحه 9-30

چکیده :

در دامنه پدیده حدیث و پژوهش میراث عظیم روایی در طول تاریخ به وجود آمد. در دوره معاصر و با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با محوریت شعارهای اسلامی، به حدیث بیش از پیش توجه گردید و در ابعاد مختلف، حدیث‏‌پژوهی شکل رشدیافته‏‌تری به خود گرفت و موجب تأسیس دانشکده‏‌ها، مراکز تحقیقاتى حدیثى و. . . گردید. یکی از عرصه‏‌های رشد و توسعه در دانش حدیث، در بخش پژوهش آن است. اینکه در چه شاخصه‏‌های پژوهشی و به چه میزان رشد داشته؟ پرسشی است که در نوشتار پیش‌‏رو پاسخ داده شده است. با بررسی انجام شده در شاخصه‏‌های مهم پژوهش دانش حدیث، همچون: مجلات، پایان‏‌نامه‏‌ها، انتشارات، کتابخانه‏‌ها و. . . پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی داشته، به گونه‏‌ای که در برخی موضوعات پژوهشی طلوع و رشد آن فقط پس از پیروزی انقلاب بوده است.
پرسشی است که در نوشتار پیش‏رو پاسخ داده شده است. با بررسی انجام شده در شاخصه‏‌های مهم پژوهش دانش حدیث، همچون: مجلات، پایان‏‌نامه‏‌ها، انتشارات، کتابخانه‏‌ها و. . . پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی داشته، به گونه‏‌ای که در برخی موضوعات پژوهشی طلوع و رشد آن فقط پس از پیروزی انقلاب بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :وضعیت دانش حدیث؛ واحدهای پژوهشی حدیث؛ نشریات حدیثی؛ کتابخانه‏‌های حدیثی