احادیث داستانی حفظ اسرار زناشویی

رسول خدا(ص) مردم را از اینکه اسرار مربوط به آمیزش با همسر را برای دیگران بیان کنند

مسند ابن حنبل عن شهر:

حَدَّثَتنی أسماءُ بنتُ یزیدَ أنَّها کانَت عِندَ رَسولِ اللّهِ(ص) وَالرِّجالُ وَالنِّساءُ قُعودٌ عِندَهُ، فَقالَ: لَعَلَّ رَجُلاً یقولُ ما یفعَلُ بِأَهلِهِ، ولَعَلَّ امرَأَةً تُخبِرُ بِما فَعَلَت مَعَ زَوجِها! فَأَرَمَّ القَومُ، فَقُلتُ: إی وَاللّهِ یا رَسولَ اللّهِ، إنَّهُنَّ لَیقُلنَ، وإنَّهُم لَیفعَلونَ!

قالَ: فَلا تَفعَلوهُ، فَإِنَّما ذلِک مَثَلُ الشَّیطانِ لَقِی شَیطانَةً فی طَریقٍ فَغَشِیها وَالنَّاسُ ینظُرونَ.[۱]

مسند ابن حنبل ـ به نقل از شهر ـ:

اسماء بنت یزید برایم گفت که وی نزد پیامبر خدا(ص) بود و مردان و زنان، کنار او نشسته بودند. ایشان فرمود: «ممکن است مردی، از کاری که با همسرش می کند، بگوید، و یا زنی، از کاری که با شوهرش کرده، خبر دهد؟!».

جمعیت، سکوت کرد. من گفتم: بله. البتّه، ای پیامبر خدا! هم زن ها می گویند، و هم مردها این کار را می کنند!

فرمود: «این کار را نکنید؛ زیرا این کار، به آن می مانَد که شیطان، ماده شیطانی را در گذرگاهی ببیند و بر او بر جهد و مردم تماشا کنند».


[۱]. مسند ابن حنبل: ج ۱۰ ص ۴۳۹ ح ۲۷۶۵۴، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۴۲.