مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : تحریر المقال فی کلّیات علم الرجال
پديدآورنده : مهدی هادوی تهرانی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : الزهرا
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1412 ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 196
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تحریر المقال فی کلّیات علم الرجال

مطالبی کلی در مورد علم رجال به اختصار بیان شده است.

کتاب مشتمل بر مطالب زیر است:

تعریف، موضوع و مسائل علم رجال؛

ضرورت علم رجال؛

ادّله حجّیت اقوال رجالی؛

اقسام راوی؛

روش های احراز وثاقت؛

توثیقات عامّه؛

الفاظ مدح؛

تعارض جرح و تعدیل؛

نظریه تعویض.

خاتمه کتاب، در بررسی کتاب های اصول رجالی است.

در آخر کتاب، فهرست های متعددی آورده شده است.