مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : شرح طرق الشیخ الطوسی
زمان پدیدآورنده: 1198 ـ 1263ق
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : انتشار یافته در میراث حدیث شیعه (دفتر دوم)
تعداد صفحه : 38
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

شرح طرق الشیخ الطوسی

مؤلّف، اسامی راویان موجود در مشیخه التهذیب را به صورت الفبایی تنظیم کرده و سپس عبارت شیخ طوسی در مورد هر راوی را متذکر شده و به شرح و توضیح آن پرداخته است.

مؤلّف، اسامی راویان موجود در مشیخه التهذیب را به صورت الفبایی تنظیم کرده و سپس عبارت شیخ طوسی در مورد هر راوی را متذکر شده و به شرح و توضیح آن پرداخته است.

در شرح احوال هر راوی به منابع رجالی مشهور رجوع شده و متن های مختصری از این منابع، بیان شده است و به جهت سهولت، رموزی برای هر یک از این منابع، اتّخاذ و ذکر شده است.

مقدمه محقّق در معرّفی کتاب است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱۴، ص ۶۶، ش ۱۷۶۶)، این شرح را با عنوان شرح مشیخة التهذیب والاستبصار، فهرست نموده است.

نسخه خطّی این کتاب، در کتاب خانه های ایران موجود است.