مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : لبّ اللباب فی علم الرجال
زمان پدیدآورنده: 1198 ـ 1263ق
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1378ش
تعداد جلد : انتشار یافته در میراث حدیث شیعه، دفتر دوم
تعداد صفحه : 102
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

لبّ اللباب فی علم الرجال

کلیاتی از علم رجال در آن آمده است.

این کتاب، مشتمل بر مقدّمه، باب های هشتگانه و خاتمه است.

مقدمه کتاب، در بردارنده سه موضوع است: تعریف، موضوع، و نیاز به علم رجال.

متن کتاب، شامل هشت باب است که عبارت اند از:

تعریف خبر؛

اقسام خبر؛

شکل های تحمّل حدیث؛

مبانی علم به جرح و تعدیل در رجال حدیث؛

بررسی و بیان انواع الفاظ مدح و قدح؛

اسباب جرح و تعدیل؛

تعارض جرح و تعدیل؛

روش رجوع به کتاب های علم رجال و تمییز مشترکات.

خاتمه کتاب، در بردارنده احوال راویان و علمای علم رجال است. مقدمه محقّق نیز شامل ویژگی های کتاب و زندگی نامه مؤلّف است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱۸، ص ۲۷۶)، این کتاب را با عنوان لباب الألباب و نیز با عنوان رجال المولی محمّد جعفر الاستر آبادی (ج ۱۰، ص ۱۰۳) فهرست نموده است.

نسخه خطّی این کتاب، در کتاب خانه های ایران موجود است.