بررسی تطبیقی آموزه‏های مشترک انجیل و روایات عیسوی فریقین

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : ابوالفتح عزیزی
پديدآورنده : کاظم قاضی زاده
پديدآورنده : مهدی مهریزی
پديدآورنده : سید محمد علی ایازی

سال 1397 / شماره پیاپی 90 / صفحه 133-153

چکیده :

روایات معصومان ‏‏ : تعالیم برخاسته از وحی الهی و از جمله حاوی زوایای مختلفی از زندگانی حضرت عیسی علیه السلام هستند. این روایات عیسوی به ‏‏دلیل در‏‏بر‏‏داشتن آموزه‏‏‌های متعدد اعتقادی و عملی، مطمح نظر بسیاری از اندیشمندان مسلمان و مسیحی بوده و در پژوهش‏‏های خویش از آن‏ها بهره گرفته‌‏‏اند؛ اما به دلیل پراکندگی آن‏ها در منابع متعدد روایی، تاریخی و غیره فریقین، تا‏‏کنون کسی موفق به استخراج همه آموزه‌‏‏های آن‏ها نشده است. بی‌تردید استخراج آموزه‏‏‌ها و بررسی تطبیقی آن‏ها با اناجیل اربعه (متی، مرقس، لوقا و یوحنا) که مورد اعتماد مسیحیان و حاوی آموزه‌‏‏های مسیح علیه السلام هستند می‌‏تواند منجر به کشف اشتراکات متعدد و زمینه گفتمان بین ادیانی شود. این نوشتار سعی دارد با مقایسه این دو میراث اسلامی و مسیحی ضمن ارائه نمایی کلی از آموزه‌‏های مشترک، و با کمک آمار، میزان فراوانی این اشتراکات را در موضوعات مختلف به تصویر کشیده و تحلیل و بررسی کند.

کلیدواژه‌های مقاله :اناجیل اربعه؛ روایات عیسوی؛ آموزه‏‏ها؛ اشتراک؛ حضرت عیسی ‏‏‏‏علیه السلام