احادیث داستانی بیان نکردن روابط خصوصی زن و شوهر

رسول خدا(ص) از بیان روابط خصوصی زن و شوهر برای دیگران، منع فرمود.

عمل الیوم واللیلة لابن السنّی عن أبی هریرة:

إنَّ رَسولَ اللّهِ(ص) قالَ: ألا هَل عَسی رَجُلٌ یغلِقُ بابَهُ ویرخی سِترَهُ، ویستَرُ بِسِترِ اللّهِ عز و جل، فَیخرُجُ فَیقولُ: فَعَلتُ بِأَهلی وفَعَلتُ!

فَقامَت جارِیةٌ کعابٌ فَقالَت: وَاللّهِ إنّهم لَیفعَلون وإنَّهُنَّ لَیفعَلن.

فَقالَ رَسولُ اللّهِ(ص): أفَلا اُخبِرُکم بِمَثَلِ ذلِک؟ قالوا: وما مَثَلُهُ؟ قالَ: مَثَلُ شَیطانٍ لَقِی شَیطانَةً فی سِکةٍ فَنَکحَها وَالنّاسُ ینظُرونَ![۱]

عمل الیوم و اللیلة، ابن سنّی ـ به نقل از ابو هریره ـ:

پیامبر خدا(ص) فرمود: «آیا ممکن است که مردی، دَرِ اتاقش را ببندد و پرده اش را بیندازد، و خدا هم بر او پرده پوشی کند و سپس بیرون بیاید و بگوید: من با زنم چه و چه کردم؟».

دخترکی جوان برخاست و گفت: به خدا که مردها چنین می کنند و همچنین زن ها!

پیامبر خدا(ص) فرمود: «آیا به شما نگویم که این کار، مانند چیست؟».

گفتند: مانند چیست؟

فرمود: «مانند این که شیطان، در گذرگاهی، به ماده شیطانی بر خورَد و با او بیامیزد و مردم نگاه کنند!».


[۱]. عمل الیوم واللیلة لابن السنّی: ص ۲۱۷ ح ۶۱۵، دانشنامه قرآن و حدیث ج ۴ ص ۴۴.