مدارا، چاره درماندگی

امام حسین علیه السلام:

مَن أحجَمَ عَنِ الرَّأيِ وعَيِيَت بِهِ الحِيَلُ ، كانَ الرِّفقُ مِفتاحَهُ؛

هر كس در كارى مانْد و از چاره جويى درمانْد ، مدارا ، كليد [كار] اوست .

أعلام الدين : ص 298

مدارا، چاره درماندگی
  • تهیه و تولید: حدیث نت
  • شماره تماس:
  • استفاده تجاری ممنوع است
دریافت