روابط عاطفی حضرت زینب و امام حسین علیهما السلام با تاکید بر واقعه عاشورا

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : بشیر سلیمی
پديدآورنده : سعید طاوسی مسرور

سال 1398 / شماره پیاپی 14 / صفحه 63 - 72

چکیده :

یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده روابط عاطفی معصومان (ع) با اعضای خانواده و بستگان درجه اول و روابط عاطفی متقابل آنان با معصوم (ع) است. ازاین­رو در این مقاله روابط عاطفی حضرت زینب (س)با امام حسین علیهما السلام در طول حیات حضرت زینب (س) بررسی شده اما تاکید مقاله بر واقعه عاشورا است. در این جستار با توجه به رعایت سیر تاریخی از ولادت حضرت زینب (س) تا اتمام واقعه عاشورا و وقایع پس از آن، حوادث به ترتیب توالی پیرفت­ها مورد توجه بوده­ و روابط عاطفی از لابه­ لای گزارش­های تاریخی و روایی استخراج شده است . نتایج تحقیق نشان می­دهد که این روابط عاطفی مبتنی برعقلانیت بوده و صرف احساس زنانه نبوده بلکه بروز عواطف در مواردی دارای جنبه­های عقیدتی و سیاسی نیز بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت زینب (س)، امام حسین (ع)، روابط عاطفی، عاشورا،