ولایت مداری حضرت زینب(س)

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه معتمد لنگرودی

سال 1398 / شماره پیاپی 14 / صفحه 27 - 46

چکیده :

ولایت مداری ( قبول و حراست عملی از مقام امامت علی(ع) و اولادشان) از ارکان ضروری و مورد تأکید در قرآن کریم و روایات پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع) می باشد. در این میان حضرت زینب(س) فرزند امام علی(ع) و فاطمه(س) که از دامان رسالت و امامت برخاسته است؛ به دلیل یاری امام زمان خویش در شرایط دشوار زمانی و مکانی، یکی از الگوهای بارز در امر ولایت مداری و ولایت پذیری می باشد. سؤال اصلی اینجاست که سبک زندگی حضرت زینب(س) در حوزۀ ولایت مداری در چه ابعادی بوده است؟ این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ایی به بررسی ابعاد ولایت پذیری حضرت زینب در زندگانی ایشان پرداخته است. دستاورد این پژوهش آن است که حضرت زینب(س) به عنوان یک بانوی مسلمان و متعهد به اصول اسلامی، در تمام حالات زندگانی خود از امام زمان خویش اطاعت و التزام علمی و عملی داشته اند

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت زینب(س)، ولایت مداری، عاشورا، کوفه، شام،