عنوان کتاب : معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت (صلوات الله علیهم)
پديدآورنده : عبد الجبار رفاعی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1371ش
تعداد جلد : 12
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

معجم ما کتب عن الرسول و اهل البیت (صلوات الله علیهم)

معجم کتاب ها و مقاله های نوشته شده در باره پیامبر اکرم و اهل بیت او است. مؤلف این اثر که خود، از کتاب شناسان معاصر است، این اثر را در سنت نبوی، فاطمه زهرا، امام علی، سایر امامان و مصادر مشترک، در شانزده بخش تنظیم کرده است.

در این معجم، تعداد ۲۹۷۹۴ اثر معرفی شده و به صورت الفبایی مرتب شده است. تدوین کننده، این آثار را از معجم ها، سیاهه ناشران، سیاهه کتاب های خطی، و کتابخانه ها، نشریات تخصصی کتاب شناسی و کتاب نامه های کتاب های طبقات و تراجم، و نیز مطالعه کتاب های مربوط به دست آورده است.

این معجم بر اساس نام کتاب ها، نام پدیدآورندگان، نام مصحح، محل نشر، چاپخانه، تاریخ نشر، تعداد صفحه و جلد، ناشر و یا ناشران، زبان کتاب ـ در صورت غیر عربی بودن ـ، نسخه های خطی، تعداد چاپ، عنوان فرعی کتاب، محل های نگهداری نسخه های خطی و نوع چاپ ـ در صورت غیر حروف نگاری بودن ـ مأخذشناسی شده و در صورتی که کتاب ها و آثاری، از معجم ها و یا کتاب نامه ها و فهرستگان استخراج شده، به ارجاع به آنها بسنده شده است، البته، در بخش لاتین، ترتیب کتاب شناسی، با عنوان پدید آورنده اثر مرتب شده است.

کتاب های معرفی شده در این اثر، به زبان های عربی، فارسی و لاتین است، و لاتین ها در پایان بخش فارسی و عربی جداگانه آورده شده اند. پنج جلد از این معجم، مربوط به بخش سیره پیامبر است که نیمی از جلد چهارم و جلد یازدهم مستدرکات آن را تشکیل می دهد.

بخش دوم، به فاطمه زهرا اختصاص دارد که در جلد پنجم آمده و بخش سوم، مربوط به امام علی(ع) و در جلدهای پنجم و ششم آورده شده است.

جلدهای هفتم، آثار مربوط به امام حسن(ع) و امام حسین، هشتم از امام حسین تا امام هشتم، نهم از امام جواد تا امام مهدی، به علاوه مشترکات پیرامون اهل بیت است.

مؤلف، سیاهه مراجع خود را که صدها مرجع است، و نیز سیاهه نشریات مورد استفاده خود را در آغاز معرفی کرده و در مقدمه ای چگونگی پژوهش و تنظیم کتاب و نیز، مصادری را که از آنها برای پژوهش بهره گرفته معرفی کرده است.

جلد دوازدهم این اثر، به فهرست مؤلفان و همکاران آنها و نیز سیاهه عنوان های کتاب اختصاص دارد که به صورت الفبایی تنظیم شده است.