مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : المعجم المفهرس لالفاظ احادیث وسائل الشیعة
پديدآورنده : خانه کتاب ایران
اشراف : عليرضا برازش
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : تهران
ناشر : جلوه پاک
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1374ش
تعداد جلد : 7
تعداد صفحه : 4982
قطع : رحلی
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

المعجم المفهرس لالفاظ احادیث وسائل الشیعة

کتاب، معجم لفظی کتاب وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تألیف شیخ حر عاملی است.

کتاب، معجم لفظی کتاب وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، تألیف شیخ حر عاملی است. این معجم بر اساس ریشه و مصدر کلمات تدوین شده و مشتقات هر واژه ای در جای خود نیز با قلم سیاه، برجسته شده تا دسترسی کاربر را آسان تر نماید. فصل های ابواب، بر اساس حروف الفبای عربی است و بنابراین، در بیست و هشت باب تنظیم شده است.

المعجم، حاوی مقدمه ای از وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقدمه ای از مجری طرح است که در آن، در باره کتاب وسائل الشیعه و مؤلف آن و نیز انگیزه تدوین کتاب و کاربردهایش، چگونگی تهیه و ویژگی های آن سخن گفته شده است.

در این معجم سه میلیون واژه، یک میلیون و هشتصد هزار عدد و ششصد هزار جمله به کار رفته و بر اساس وسائل الشیعه بیست جلدی، تحقیق عبدالرحیم ربانی تنظیم شده است.

در پایان جلد هفتم، جدول مقارنه ای نیز برای تطبیق چاپ های دیگر کتاب از جمله چاپ  سی جلدی مؤسسه آل البیت با چاپ بیست جلدی و این معجم تدوین شده و نیز فهرستی از هیات کلمات معجم به ضمیمه کتاب آمده است.