مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : معرفت امام عصر(ع)
پديدآورنده : سید محمد بنی هاشمی
محل نشر : تهران
ناشر : نیک معارف
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1379ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 336
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

معرفت امام عصر(ع)

کتاب، در بررسی و تبیین اثرات شناخت و عدم شناخت امام عصر و پاسخ به چگونگی و چرایی مرگ جاهلی است.

کتاب، در بررسی و تبیین اثرات شناخت و عدم شناخت امام عصر و پاسخ به چگونگی و چرایی مرگ جاهلی است. نویسنده ارتباط مسئله مرگ جاهلی را با عدم شناخت امام زمان بررسی و پاسخی مناسب به پرسش هایی جدی در باره معرفت امام زمان، چرایی و اهمیت آن، چگونگی شناخت، آثار و فواید آن و درک زمان ظهوره داده است.

کتاب با استفاده از روایات، به رشته تحریر در آمده، و ضمن پاسخ به شبهه ها، به بررسی و تحلیل مباحث مربوط به امام عصر پرداخته است. از این رو نویسنده، بحث خود را از اهمیت معرفت آغاز کرده و برای روشن شدن آن، ناگزیر به مباحث فلسفی و تفسیری در باره هدف خلقت انسان روی آورده و بندگی، ایمان، کفر و معرفت را باز کاویده است.

وی، آن گاه به بیان معرفت امام پرداخته که رمز بندگی، یعنی راز خلقت انسان را، با همین شناخت میسر دانسته است. بنابراین، به مناسبت طرح این بحث، از جایگاه و شأن و ولایت اهل بیت و آثار و برکات آن نیز، سخن گفته شده است. در این بخش کتاب، جایگاه امامان در عالم آفرینش و نظام تشریع بیان شده و عصاره دین هم شناخت امام دانسته شده است.

بخش دوم کتاب، ویژه مباحثی در باره امام زمان است که در آن دینداری در عصر غیبت، دینداری از طریق شناخت امام، چگونگی شناخت امام در دوران غیبت و راه های آن، تحلیل و تبیین شده است.

در پایان، مباحثی در باره برائت از دشمنان اهل بیت و ولایت اهل بیت آمده است.