مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : معیار های اقتصادی در تعالیم رضوی
پديدآورنده : محمد حکیمی
محل نشر : مشهد
ناشر : بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : سوم
تاریخ انتشار : 1392 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 448
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

معیار های اقتصادی در تعالیم رضوی

بیان تعالیم اقتصادی اسلام و معیارهای آن از دیدگاه امام رضا(ع)، موضوع کتاب است.

بیان تعالیم اقتصادی اسلام و معیارهای آن از دیدگاه امام رضا(ع)، موضوع کتاب حاضر است. این اثر، برگرفته از کتاب الحیاة، اثر خود مؤلف و برادران حکیمی است که مسائل مالی و اقتصادی اسلام نیز در آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در این اثر کوشیده است تا مباحث اقتصادی را به ویژه در باب فقر و غنا و مسئولیت دولت در برابر پدیده شوم فقر و علل پیدایش آن را در جامعه مورد بررسی قرار دهد. وی، در هر بخش ابتدا به سخنان امام رضا(ع) در این باره پرداخته و پس از آن،  خاستگاه کلام آن حضرت را از قرآن کریم و کلمات دیگر معصومان بر رسیده است.

کتاب، یک مقدمه و دوازده بخش دارد. بخش اول و دوم، به اصل مالکیت و اقسام آن و محدوده مالکیت و راه های در آمد و مصرف و بخش های سوم و چهارم و پنجم به پدیده فقر و علل و عوامل آن و راه های مبارزه با آن اختصاص یافته است.

تعاون و برادری در مسائل اقتصادی و نقش دولت در ایجاد توازن اجتماعی، از دیگر مسائلی است که نویسنده به تحلیل آنها مبادرت ورزیده و در پایان، ضمن بررسی پدیده سرمایه داری و ره آورد آن، به حقوق و کرامت انسان پرداخته است.