معرفی کتاب "موسوعة الاحادیث الفقهیة عند المذاهب الاسلامیة"

معرفی کتاب "موسوعة الاحادیث الفقهیة عند المذاهب الاسلامیة" معرفی کتاب "موسوعة الاحادیث الفقهیة عند المذاهب الاسلامیة"

معرفی کتاب "موسوعة الاحادیث الفقهیة عند المذاهب الاسلامیة"، توسط حجة الاسلام والمسلمین سید محمدکاظم طباطبایی رییس پژوهشکده علوم و معارف حدیث

کتاب موسوعه الاحادیث الفقهیه عند المذاهب الاسلامیه در مراسم افتتاحیه کنفرانس وحدت، رونمایی شد.

این اثر حاصل تلاش گروه فقه و حقوق پژوهشکده علوم و معارف حدیث است که از مجموعه آن کتاب الطهاره در ۳ مجلد تاکنون توسط شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت به چاپ رسیده است.

  • معرفی کتاب "موسوعة الاحادیث الفقهیة عند المذاهب ال (دانلود)