تاریخ‌گذاری صریح‌ترین روایات حاکی از تحریف بایبل: روایت «ویل» و روایت «سؤال» از اهل کتاب

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی طباطبایی
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : محمد علی مهدوی راد

سال 1398 / شماره پیاپی 11 / صفحه 103-130

چکیده :

در میان انبوه روایاتی که در آن­ها سخنی درباره تورات و یا انجیل گفته شده، به طور خاص دو روایت هست که به نظر می‌رسد صریح‌ترین روایات حاکی از وقوع تحریف در کتب مقدس پیشین هستند. یکی از آن­ها روایت ویل از عثمان است که طبری ذیل آیه 78 سوره بقره نقل کرده است و دیگری روایتی منقول از ابن‌عباس است که مسلمانان را از رجوع به اهل کتاب نهی می‌کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل اسنادی ‌ـ‌ متنی و تحلیل منبع به دنبال پاسخ به این پرسش است که منشأ این روایات کدام دوره از دوره‌های تحریف‌باوری مسلمانان است. این بررسی‌ نشان می‌دهد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت این روایات در قرن دوم هجری جعل و یا به گونه‌ای دستکاری شده‌اند که مضمونی تحریف‌باورانه یافته‌اند.

کلیدواژه‌های مقاله :تحریف؛ تورات؛ انجیل؛ روایت ویل؛ روایت سوال از اهل کتاب؛ تاریخ‌گذاری حدیث؛ بایبل