تاريخ : شنبه 1398/9/2
کد خبر: 69231

انتشار دو عنوان از کتاب های جدید دانشگاه قرآن و حدیث، از سوی انتشارات دارالحدیث

دو عنوان کتاب از جدیدترین آثار دانشگاه قران و حدیث، توسط انتشارات دارالحدیث، روانه بازار کتاب شد.

به گزارش پایگاه دارالحدیث،کتاب «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی»، نوشته ابراهیم شفیعی سروستانی و کتاب «آشنایی با دانش و منابع رجالی»، نوشته روح الله شهیدی ، از سوی دانشگاه قرآن و حدیث ، منتشر شد.

نویسنده کتاب «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» در گزیده کتاب آورده است:
این کتاب ، متن آموزشی درس«کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» است که در برنامه درسی تجمیع و بازنگری شده دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث به عنوان یکی از دروس پایه در دو واحد درسی پیش بینی شده است.

نویسنده ابراز امیدواری کرده این کتاب راهگشای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث برای ورود همراه با شناخت کامل به حوزه فقه و حقوق اسلامی و مطالعه و بررسی متون قرآنی و روایی مرتبط با این حوزه باشد.

این کتاب در قالب مجموعه متون درسی متنا گرداوری شده و در دو فصل ارائه شده است: کلیات و مبانی فقه، کلیات و مبانی حقوق اسلامی.

چاپ اول کتاب «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» نوشته ابراهیم شفیعی سروستانی در ۱۴۴ صفحه جلد نرم و بهای ۱۸ هزار تومان از سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

نویسنده کتاب «آشنایی با دانش و منابع رجالی»در بخشی از کتاب آورده است:
این کتاب نخستین گام در بازشناخت دانش دانش رجال، برای دانشجویان گرایش حدیث است و این مقصود را در دو بخش دنبال می کند.

بخش نخست(آشنایی با کلیات علم رجال) است، علم رجال چیست و چه موضوعی دارد، چه اهداف و رسالت هایی را دنبال می کند، چرا پرداختن به راوی شناسی ضرورت دارد، در هندسه دانش های حدیثی چه جایگاهی دارد، چه تمایزی با دانش های تاریخ انساب و تراجم دارد و به لحاظ تاریخی نخستین گام ها و زمینه پیدایش علم رجال در شیعه چه بود و چگونه بوده است؟

در این درس ها دانشجو با شاکله کلی علم رجال آشنا می شود.

دومین بخش کتاب به بازشناخت مهم ترین منابع رجالی می پردازد. این منابع عبارتند از اصول اولیه رجلالیه، اصول ثانویه رجالی، جوامع رجالی، کتاب های تحقیقی رجالی و نرم افزار های رجالی.

این کتاب در هجده فصل(درس) سامان یافته که بخشی از دروس آن عبارتند از : اصول اولیه رجالی، اصول صانویه رجالی، جوامع رجالی، کتاب های تحقیقی رجالی، نرم افزار های رجالی.

چاپ اول کتاب «آشنایی با دانش و منابع رجالی»، نوشته روح الله شهیدی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران در شمارگان ۵۰۰ نسخه جلد نرم در ۳۱۶ صفحه و بهای ۳۸ هزار توامن پاییز ۹۸ از سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :