تاريخ : شنبه 1398/9/2
کد خبر: 69232

کتاب «درآمدی بر نظریه حدوث اسماء الهی» منتشر شد

کتاب «درآمدی بر نظریه حدوث اسماء الهی» نوشته علیرضا بهرامی به همت انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث، نویسنده در بخشی از کتاب آورده است: «حدوث اسماء» یکی از عناصر اندیشه توحیدی در شیعه است.

این نوشته، یکی از اجزاء کلان پروژه خداشناسی در گروه مطالعات موضوعی پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) است که ضمن مطالعه قرآنی و روایی اسمائ الهی( از حیث حدوث و کارکرد)، به تحلیل و ارزیابی آرائ مدارس کلامی در این مساله پرداخته است.

تشکیل شبکه های معنایی، تبیین مفهوم حدوث اسماء و کارکردها و جایگاه آن در زنجیره مباحث مرتبط با اسماء الهی، الگوی حل مساله در این پژوهش است.

تحلیل ارتباط و نسبت میان این گزاره با تئوری ها و قواعد شناخته شده توحیدی همچون تباین، عینیت، غیریت، زیادت و ... از دیگر دغدغه های این اثر است.

این کتاب در چهار فصل سامان یافته که عبارت است از : کلیات، حدوث اسماء الهی در قرآن و روایت، حدوث اسماء الهی از منظر اندیشمندان مسلمان، دیدگاه اندیشمندان مسلمان در ترازوی تحلیل و نقد.

چاپ اول کتاب «درآمدی بر نظریه حدوث اسماء الهی» نوشته علیرضا بهرامی ، تهیه شده در پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) در شمارگان ۵۰۰ نسخه و بهای ۳۵ هزار تومان در ۳۱۲ صفحه جلد نرم از سوی انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :