ارکان اربعه، فراتر از توثیق

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی لاهیجی
پديدآورنده : رسول طلاییان

سال 1398 / شماره پیاپی 04 / صفحه 131 - 136

چکیده :

تعبیر «الارکان الاربعة» را می‌توان عبارتی رجالی دانست و در توثیق برخی از راویان از آن بهره برد. امّا ریشه این مصطلح و معنای آن چیست؟ آیا این تعبیر، ارزشی رجالی دارد و یا چیزی غیر از آن و یا فراتر از آن است.

کلیدواژه‌های مقاله :توثیقات عام، رجال