احادیث داستانی آرزوهای بیجا

رسول خدا(ص) با رسم خطوطی نشان داد که آرزوها، دور و دراز و دست نیافتنی است.

الترغیب والترهیب عن أنس:

خَطَّ رَسولُ اللّهِ(ص) خَطّا، وقالَ: هذَا الإِنسانُ، وخَطَّ إلی جَنبِهِ خَطّا وقالَ: هذا أجَلُهُ، وخَطَّ آخَرَ بَعیدا مِنهُ فَقالَ: هذَا الأَمَلُ، فَبَینَما هُوَ کذلِک إذ جاءَهُ الأَقرَبُ.[۱]

الترغیب و الترهیب ـ به نقل از اَنَس ـ:

پیامبر خدا، خطّی کشید و فرمود: «این انسان است» و در کنار آن، خطّ دیگری کشید و فرمود: «این، اجل اوست» و دورتر از آن، خطّ سومی کشید و فرمود: «این هم آرزوست». در حالی که انسان سرگرم است، ناگهان، آن نزدیک تر، خود را به او می رسانَد.


[۱]. الترغیب والترهیب: ج ۴ ص ۲۴۴ ح ۲۲، دانشنامه قرآن و حدیث، ج ۶، ص ۷۸.