مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نبردهای محمد(ص)
پديدآورنده : نصرت الله بختورتاش
محل نشر : تهران
ناشر : سیما
نوبت چاپ : ششم
تاریخ انتشار : 1376ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 320
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نبردهای محمد(ص)

در این کتاب، نبردهای حضرت محمد(ص) با دانش روز بررسی شده است.

از نظر فلسفی و آیینی بررسی می شود که آن آیین، خود، پدیده محیطی تاریک و آلوده و مردمی بی فرهنگ بوده است؛ یعنی عصر جاهلیت در جزیره العرب.

در این کتاب، نبردهای حضرت محمد(ص) با دانش روز بررسی شده است. ویژگی ها و برتری هایی را که یک فرمانده از یک سو، از نظر روانی و نمونه بودن، شکیبایی زیر فشار سنگین و کوبنده میدان رزم و از سوی دیگر، از نظر روشن بینی، داد و کوشش در راه آسایش مردم سرزمین هایی که کشورشان گشوده شده و نیز پای مردی بی مانند در کار انضباط، بسیج تدارکات، حفظ مقررات حقوقی و موازین اخلاقی و طرح های آماده باش نیروی جنگی و کارآیی جنگ کنندگان باید داشته باشد، در وجود آن حضرت می یابیم که برای ارتشیان و دیگران آموزنده است.

پس از سرآغاز و پیش گفتار، مطالب کتاب در سیزده گفتار و چندین زیرمجموعه تنظیم شده است. عنوان های برخی از گفتارها عبارتند از: گوشه هایی از زندگی حضرت محمد(ص)، جنگ، نبرد احد، نبرد خندق، دشمن خانگی، پیمان حدیبیه. بخش پایانی کتاب نیز «یادآوری» عنوان گرفته است که به مطالبی چون ایرانیان و کعبه، دبیران پیامبر و جنگ ذیقار می پردازد.