عنوان کتاب : المناقب
زمان پدیدآورنده: قرن 6
محل نشر : قم
ناشر : موسسة النشر الاسلامی
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1421ق
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 412
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

المناقب

کتابی کهن از تألیفات خوارزمی حنفی مذهب، در فضایل و مناقب امیر مؤمنان است. نویسنده کتاب که از عالمان قرن ششم هجری است، در این اثر، آن دسته از احادیثی را گردآوری کرده که در منقبت و صفات و فضایل علی بن ابی طالب است. کتاب، از منابع حدیثی نویسندگان پسین است و نویسنده روایات را با ذکر سند و مشایخ خود نقل کرده و از این رو، بر اعتبار آن افزوده است.

وی، المناقب را در بیست و هفت فصل تدوین کرده و به ترتیب تاریخ حیات امیر مؤمنان، و با ذکر نام ها و لقب ها و نسب، کتاب را آغازیده است. اسلام امام، جزء اهل بیت بودن او، محبت پیامبر به علی(ع)، داناترین مردم بودن به قضا و داوری، افضل اصحاب بودن، زهد، ایمان، نزدیک ترین مردم به پیامبر، ابلاغ سوره برائت از جانب او، جهاد با کافران، جنگ با اهل جمل و سپاه معاویه، و خوارج، آیاتی که درشان امام نازل شده است.

ازدواج با فاطمه(ع)، بهشتی بودن امام، سخنان حکیمانه، کشته شدن و زمان خلافت و مدت عمر امام، از جمله مباحث کتاب است که بر اساس احادیث و گزارش های تاریخی به آنها پرداخته شده است.

مصحح کتاب، آن را بر اساس چند نسخه تصحیح کرده است. وی، رجال کتاب را نیز تصحیح کرده و لغاتی از آن را معنا و مأخذ و مصادر کتاب را نیز مشخص کرده است. کتاب، با مقدمه ای از جعفر سبحانی همراه است که در آن در باره کتاب و این نسخه توضیحاتی را ارائه کرده است.