مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : منظر مهر
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
محل نشر : تهران
ناشر : دریا
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 184
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

منظر مهر

مبانی تربیت در نهج البلاغه

پژوهشی است در مباحث نظری تربیت در نهج البلاغه. به اعتقاد نویسنده، بحث درباره تربیت، به شناخت موضوع آن، اهداف تربیت، راه و بستر مناسب و عوامل دخیل و تأثیر گذار در آن نیاز دارد و بدون شناخت این مبانی، بحث در این باره راه به جایی نمی برد.

وی، بدین منظور با بهره گیری از شرح های نهج البلاغه، منابع تفسیری، عرفانی و تربیتی، ابتدا جایگاه، اهمیت و ضرورت مبانی تربیت را بیان کرده، آنگاه عناوین و سرفصل هایی مانند انسان، هدف های تربیت، شناخت فطرت، و عوامل تأثیرگذار در تربیت را از قبیل وراثت، محیط، سختی ها، کار و ما ورای طبیعت و اراده انسان به عنوان مهمترین موضوعات و مبانی، در حوزه تربیت از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی(ع) بررسی کرده است.

مؤلف در آغاز، نهج البلاغه و جایگاه و مؤلف و چرایی و چگونگی تألیف و روش های مطالعه آن را نیز، به بحث و بررسی گذاشته است.