عنوان کتاب : منظر مهر
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
محل نشر : تهران
ناشر : دریا
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1379 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 184
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

منظر مهر

پژوهشی است در مباحث نظری تربیت در نهج البلاغه. به اعتقاد نویسنده، بحث درباره تربیت، به شناخت موضوع آن، اهداف تربیت، راه و بستر مناسب و عوامل دخیل و تأثیر گذار در آن نیاز دارد و بدون شناخت این مبانی، بحث در این باره راه به جایی نمی برد.

وی، بدین منظور با بهره گیری از شرح های نهج البلاغه، منابع تفسیری، عرفانی و تربیتی، ابتدا جایگاه، اهمیت و ضرورت مبانی تربیت را بیان کرده، آنگاه عناوین و سرفصل هایی مانند انسان، هدف های تربیت، شناخت فطرت، و عوامل تأثیرگذار در تربیت را از قبیل وراثت، محیط، سختی ها، کار و ما ورای طبیعت و اراده انسان به عنوان مهمترین موضوعات و مبانی، در حوزه تربیت از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی(ع) بررسی کرده است.

مؤلف در آغاز، نهج البلاغه و جایگاه و مؤلف و چرایی و چگونگی تألیف و روش های مطالعه آن را نیز، به بحث و بررسی گذاشته است.