قهر فاطمه سلام الله علیها

حضرت زهرا (سلام الله علیها) خطاب به گروهی از زنان که به عیادت او رفته بودند، فرمود :

أصبَحتُ وَاللّهِ عائِفَةً لِدُنياكُنَّ ، قالِيَةً لِرِجالِكُنَّ ، لَفَظتُهُم بَعدَ إذ عَجَمتُهُم ، وسَئِمتُهُم بَعدَ إذ سَبَرتُهُم؛

به خدا قسم صبح کرده‌ام در حالی که از دنیای شما بیزارم، از دست مردانتان خشمگین و ناراضی‌ام. پس از سنجش، آنان را پس زدم و پس از آزمودن از ایشان خسته و ملول شدم.

معانی الاخبار، ص 304

قهر فاطمه سلام الله علیها
  • دریافت

  • تهیه و تولید: پایگاه حدیث نت