مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : درآمدی بر نظریه حدوث اسماء الهی
پديدآورنده : علی رضا بهرامی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1398 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 312
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

درآمدی بر نظریه حدوث اسماء الهی

این نوشته تلاش می کند ضمن مطالعه قرآنی و روایی اسمای الهی (از حیث حدوث و کارکرد)، به تببین مفاهیم کلیدی مانند حدوث و اسم بپردازد

این نوشته تلاش می کند ضمن مطالعه قرآنی و روایی اسمای الهی (از حیث حدوث و کارکرد)، با تشکیل شبکه های معنایی در آیات قرآن و روایات، به تببین مفاهیم کلیدی مانند حدوث و اسم بپردازد؛ علاوه بر این، ضمن بیان کارکردهای اسماء در قرآن و روایات، به بیان پیوندهای حاکم میان مجموعه ای از مسائل مرتبط با این بحث و نظریه های رایج در آن اشاره خواهیم نمود. سرانجام با مطالعه میزان انعکاس این بحث در آثار اندیشمندان مسلمان، به بیان مبانی حاکم بر اندیشه ایشان، نسبت اقوال یاد شده با این مفهوم و تلقی ایشان از واژه حدوث خواهیم پرداخت، به امید آن که فضای روشنی از این نظریه ارائه دهیم.

بحث از اسماء و صفات الهی مشتمل بر مسائل گوناگونی است که ارتباط زنجیره ای با حوزه های متعددی از عقاید اسلامی پیدا می کند و سخن از حدوث اسماء، زاویه وجود شناسی این بحث را روشن می سازد.

مطالب کتاب در چهار فصل زیر سامان یافته است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: حدوث اسمای الهی در قرآن و روایات

فصل سوم: حدوث اسمای الهی از منظر اندیشمندان مسلمان

فصل چهارم: دیدگاه اندیشمندان مسلمان در ترازوی تحلیل و نقد