تاريخ : جمعه 1398/11/18
کد خبر: 69485

شانزدهمین فصلنامه علمی «پژوهشنامه معارف حسینی(ع)»، منتشر شد.

شانزدهمین فصلنامه علمی «پژوهشنامه معارف حسینی(ع)» به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمدحسین مردانی نوکنده منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ شانزدهمین فصلنامه علمی «پژوهشنامه معارف حسینی(ع)» به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولیمحمدحسین مردانی نوکندهمنتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است:

«رویش‌ها و ریزش‌ها در قیام امام حسین(ع)»،
«بررسی نقل‌های مختلف جریان لباس امام حسین(ع) در هنگام شهادت»،
«تحلیل انتقادی روایات عاشورایی کامل بهایی»،
«امام حسین‌(ع) و عاشورا‌پژوهی مستشرقین فرانسوی»،
«تبیین مولفه‌های تربیت فرزند در سیره امام حسین(ع)»،
«درس‌های اخلاقی- تربیتی در رجزهای عاشورایی امام حسین(ع)».

جریان لباس امام حسین‌(ع) در هنگام شهادت

در چکیده مقاله «بررسی نقل‌های مختلف جریان لباس امام حسین‌(ع) در هنگام شهادت» می‌خوانیم: «مبارزه امام حسین‌(ع) با ستمگران و واقعه عاشورا یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ شیعه است که سبب زنده نگاه‌داشتن اسلام شد، اما تاریخ عاشورا نیز مانند بسیاری از تواریخ دیگر از تحریف و تصحیف مصون نمانده است. یکی از گزاره‌هایی که در طول تاریخ، تغییر پیدا کرده، جریان لباس امام حسین‌(ع) در زمان شهادت است. با اینکه بعضی از محققان به اختلافات نقل‌های گزاره یادشده پرداخته‌اند اما تاکنون در یک مقاله مستقل به‌صورت کامل واکاوی نشده است. کیفیت لباس اباعبدالله(ع) در بعضی از منابع، خصوصا پس از عصر صفوی، نسبت به مصادر اولیه واقعه، متفاوت گزارش شده است؛ بنابراین، بررسی آن به جهت صیانت از تاریخ روز عاشورا ضرورت دارد. مقاله حاضر در سه بخش به جریان لباس در منابع متقدم، قبل از قرن دهم و پس از آن پرداخته و تبیین کیفیت لباس امام‌(ع) و ارائه الگو برای چگونگی نقد مقاتل از فواید آن است.»

رویش‌ها و ریزش‌ها در قیام امام حسین(ع)»

در طلیعه مقاله «رویش‌ها و ریزش‌ها در قیام امام حسین(ع)» آمده است: «حادثه عظیم کربلا، صحنه ریزش‌ها و رویش‌هایی است‌. انسان‌های که با حسن اختیار و همراهی امام حسین‌(ع) عاقبت بخیر و سعادتمند شدند. در مقابل انسان‌هایی که با سوء اختیار و یاری ننمودن ولی خدا دچار سوء عاقبت و زیانکار شدند. دقت در زندگی هر یک از این افراد از نگاه تربیتی می‌تواند برای همگان عبرت‌آموز باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی و روش کتابخانه‌ای به مصادیق این رویش‌ها و ریزش‌ها پرداخت که حاصل آن چنین شد: رویش‌ها شامل افرادی همچون حرّ بن یزید ریاحی، زهیر بن قین، مسلم بن عوسجه و ... و ریزش‌ها شامل ضحاک بن عبدالله، مالک بن نضر ارحبی، عبیدالله بن حر جعفی و هرثمه بن ابی مسلم می‌باشد.»

عاشورا‌پژوهی مستشرقین فرانسوی

در چکیده مقاله «امام حسین‌(ع) و عاشورا‌پژوهی مستشرقین فرانسوی» می‌خوانیم: «امام حسین‌(ع) و عاشورا از مباحثی هستند که هر کدام از خاورشناسان و اسلام‌شناسان غربی بدان توجه کرده‌اند. مراد از مطالعه آراء مستشرقین در باب عاشورا و امام حسین‌(ع) این است که به اهداف و انگیزه‌های مستشرقان پی برده و شناخت کافی حاصل نماییم. نوشتار حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در مورد امام حسین‌(ع) و عاشورا‌پژوهی مستشرقین فرانسوی نگارش یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشرقین فرانسوی چه تصویری از امام حسین‌(ع) و عاشورا را به خوانندگان خود ارائه نموده‌اند؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: نگاه برون‌دینی، پیش‌داوری و میزان دسترسی مستشرقان فرانسوی به منابع معتبر اسلامی در تحلیل و بررسی آنها در این حوزه تأثیر گذاشته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نتایج حاصل از مطالعات مستشرقان و اسلام‌شناسان فرانسوی در پاره‌ای از موارد با آنچه در واقعیت امر وجود دارد متفاوت است و آنها نتوانسته‌اند تصویری درست از امام حسین‌(ع) و عاشورا را در مذهب تشیع معرفی نمایند.»

منبع :ایکنا
خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :