مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : از انسان چه می خواهند؟
پديدآورنده : حسین انصاریان
زمان پدیدآورنده: معاصر
تاریخ انتشار : 1348 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 49
قطع : جیبی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

از انسان چه می خواهند؟

شرح سخنانی از امام سجاد(ع) در مورد وظایف انسان ها در دنیا و حساب و کتاب اعمال در آخرت است.

شرح سخنانی از امام سجاد(ع) در مورد وظایف انسان ها در دنیا و حساب و کتاب اعمال در آخرت است. در این کتاب نخست توصیفی از دین اسلام و احکام نورانی آن به عمل آمده و عمل به واجبات و ترک محرمات از ضروری ترین احکام اسلام برشمرده شده است.

سپس به تبیین مسأله امامت و اثبات امامت ائمه دوازده گانه از منظر روایی پرداخته شده و عمل به دستورات این رهبران الهی نیز امری ضروری در دین اسلام شمرده شده است.

آنگاه به اثبات امامت امام سجاد(ع) و وصیت امام حسین(ع) به این امر اشاره نموده و اوصافی از عبادت و اخلاق امام چهارم(ع) مورد شرح و بررسی قرار می گیرد.

در قسمت اصلی کتاب شرح سخنانی از امام سجاد(ع) است که در آن وظائف انسان در طول روز تبیین شده و انواع طلبکاران افراد معرفی و نوع طلب آن ها بیان می گردد. در این روایت تشریح شده است که در بیست و چهار ساعت که بر انسان می گذرد وی با هشت طلبکار جدی روبروست. خداوند متعال که طلبش از انسان عمل به واجبات و ترک محرمات است. پیامبراسلام (ص) که طلبش از ما عمل به سنت نبوی است. اهل وعیال انسان که طلب آن ها کسب روزی حلال است. نفس اماره انسان همواره از وی افتادن در شهوات مختلف را طلب می کند. شیطان رجیم که همواره از انسان ها نافرمانی خداوند متعال و افتادن در دام معاصی و گناهان را خواستار است. رقیب و عتید دو فرشته همراه همیشگی انسان که از او عمل صالح و آلوده نشدن به گناهان را تمنا می نمایند. ملک الموت که همواره از انسان روح اورا طلب کرده و خواستار قبض روح اوست و زمین که هر روز طالب بدن و کالبد جسمانی انسان ها است که روزی در درون او جای گیرد.

نگارنده در راستای شرح طلب این هشت طلبکار به بحث درباره ایمان، نماز، روزه، حج و عمل به فرائض دینی پرداخته و برخی از مسائل اخلاقی، تربیتی و اعتقادی در جهت دادن طلب به این طلبکاران را شرح و بررسی می نماید.