مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة
پديدآورنده : محمد باقر محمودی
محل نشر : تهران
ناشر : وزارت ارشاد
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1418 / 1422 ق
تعداد جلد : 10
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغة

تکمله و مستدرک بر کتاب شریف نهج البلاغه و آن بخش از سخنانی است که شریف رضی در نهج البلاغه نیاورده است.

تکمله و مستدرک بر کتاب شریف نهج البلاغه و آن بخش از سخنانی است که شریف رضی در نهج البلاغه نیاورده است.

نویسنده که از عالمان پرکار معاصر و از محققان صاحب نظر است، به منظور دفاع از حقانیت نهج البلاغه، در پی یافتن اسناد خطبه ها، نامه و سخنان امیر مؤمنان بر آمده و در حین جمع آوری اسناد، دریافته است که سخنان و خطبه ها و نامه ها و وصایای بسیاری از امام علی(ع) در منابع حدیثی و تاریخی وجود دارد که از قلم سید رضی افتاده و در نهج البلاغه نیامده است. از این رو، بر آن شده که آنها را به عنوان مستدرک نهج البلاغه جمع آوری و ارائه کند.

وی، پس از گردآوری، آنها را در پنج باب تدوین کرده است. باب نخست، در خطبه ها و سخنان طولانی، باب دوم، در نامه ها و رساله ها و باب سوم در دعاها و مناجاتهاست. باب چهارم، در وصایا و باب پنجم در حکمت ها و سخنان کوتاه است.

سبک کار مؤلف در تدوین به همان شیوه شریف رضی در نهج البلاغه است؛ جز اینکه، وی راویان و اسناد را نیز، در آغاز ذکر کرده و مآخذ و مصادر آنها را آورده است.

واژه های مشکل در این اثر معنا شده، نسخه بدل ها مشخص گردیده، شرح حال برخی از رجال نوشته شده و شرح و تفصیلی هم در موارد زیادی برای فرازهایی از سخنان و نوشته ها تحریر گردیده است.

این اثر، از جهت اینکه جامع سخنان و نوشته های امیر مؤمنان می باشد، مأخذ بسیار سودمندی برای پژوهشگرانی است که در پی به دست آوردن دیدگاه های امام در زمینه های گوناگون و سیره وی هستند.

در این مستدرک، ۵۳۳ خطبه و کلام بلند، ۱۸۲ نامه و رساله، ۱۱۹ دعا و ۶۸ وصیت ذکر شده است. جلدهای نهم و دهم کتاب اختصاص به کلمات قصار و حکمت ها دارد. در جلد نهم، ۷۸۳ کلمه قصار مسند و در جلد دهم ۱۲۴۹ کلمه قصار مرسل جمع و آورده شده است.