تاريخ : پنج شنبه 1399/6/20
کد خبر: 70280

کتاب رهبری جامعه شیعه منتشر شد

کتاب رهبری جامعه شیعه؛ سیر تاریخی از سازمان وکالت تا ولایت فقیه تألیف جواد نصرالله به همت انتشارات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه شیعه از ابتدا، امامان معصوم (ع) را به عنوان تنها رهبران حقیقی خود به رسمیت می‌شناسد، لکن این رهبری در هر عصری به شکل خاصی نمود یافته است.

ولایت و سرپرستی ائمه (ع) همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم چه در زمان حضور و چه در زمان امامت امام صادق (ع) که ارتباط با امام کمتر شد، مردم با تشکیل سازمان وکالت، به وکلا مراجعه می‌کردند.

با فرارسیدن عصر غیبت صغری، این شبکه بر گستره و عمق فعالیت‌هایش افزود. سپس با آغاز غیبت کبری وارد عصر نیابت عامه می‌شویم که این تغییر نقطه عطفی در سازمان وکالت ایجاد نمود.

این نوشتار به دنبال فهم دقیق سیره اهل بیت (ع) در مباحث سیاسی و اجتماعی و کشف وظایف عصر حاضر می‌باشد.

نویسنده در این اثر به چندین سوال پیرامون بحث وکالت امام پاسخ گفته است:

سرپرستی جامعه شیعه از زمان تشکیل سازمان وکالت تا دوران نیابت عامه و ولایت فقیه چگونه بوده است؟

چرا و چگونه سازمان وکالت تشکیل گردید؟

نقش وکلای امام در تطور سرپرستی از مدیریت مستقیم به دوران وکالت چه بوده است؟

چرا و چگونه سرپرستی جامعه شیعه از سازمان وکالت به نیابت خاصه تبدیل گردید؟

نقش نواب خاص در تطور سرپرستی از دوران وکالت به نیابت چه بوده است؟

چرا و چگونه سرپرستی جامعه شیعه از نیابت خاصه به نیابت عامه و ولایت فقیه تبدیل گردید؟

نقش نواب عام و فقها در تطور سرپرستی از نیابت خاص به نیابت عام چیست؟

کتاب رهبری جامعه شیعه؛ سیر تاریخی از سازمان وکالت تا ولایت فقیه تألیف جواد نصرالله به همت انتشارات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :